Uncategorized

TAIM BALUS BAM LO SKY (Poem blo balus man)

Poem blo ol Malus Man

image_cloud
Google image

Balus bam lo kilaut
Seksek na pudaun
Wanla Kange singaut
“Jiiiisas! Na putim han lo bros
Mama Sepik lo sait
Makim kruse lo pes na bros
“Lord o..” em bikmaus
Pikni meri luk pes lo em
Mama isi ya. Pasim maaaus!
Meri wantem kemikel Yauro grass
Sidaun isi tasol. Nogat toktok
Em mas poret ya… mi sas
Mi opim ai lukluk lo windua
Monaaaa! Nogat graun ya
White… white tasol lo windua
Mi lukim kande lo hapsait
Sampla hevi hevi tuhat
Pas lo poret na baksait
Balus seksek ken
“Pakin sadang”
Kande keke tit ken
Nek minit, nek blo pilot
“…prepare cabin for arrival”
Thank you lord. Thank you pilot

0 comments on “TAIM BALUS BAM LO SKY (Poem blo balus man)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: